कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

दैलेख


ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
2 वन ऐन २०७६ ऐन 2077-12-19 View
4 आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५ ऐन 2077-12-19 View
5 सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३ ऐन 2077-12-19 View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, दैलेख
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.