कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

दैलेख


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 कृषि सिचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागी उपभाेत्ता समिति गठन गरी सम्पर्कमा आउने वारे सूचना ।।। 2078-07-01 कृषि विकास कार्यालय दैलेख View
2 कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानकाे सूचना ।।। 2078-07-01 कृषि विकास कार्यालय दैलेख View
4 कृषि प्राविधिक विषय अध्ययन गरेकाहरुका लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2078-06-10 View
5 कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना 2078-06-10 View
6 कृषि सिचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागी उपभोक्ता समिती गठन गरी सम्पर्कमा आउने बारे सूचना 2078-05-23 View
7 कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हानको सूचना 2078-05-23 View
8 भुक्तानी सम्बन्धमा अन्यन्त जरुरी सूचना 2078-03-01 admin View
9 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-01-28 View
10 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-01-28 View
11 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-01-28 View
12 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-01-28 View
13 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-01-28 View
14 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-01-28 View
15 प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-01-28 View
16 कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धि सूचना 2077-09-15 admin View
17 ब्लक विकास कार्यक्रममा सहभागिताको लागि सुचिकृत हुने बारे सूचना 2077-05-28 admin View
18 ब्लक विकास कार्यत्रममा सहभागिताकाे लागि सुचिकृत हुने बारेकाे सुचना 2077-05-28 admin View
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, दैलेख
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.