कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

दैलेख


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 निवेदन फर्मेट निवेदन फर्मेट 2078-02-13 View Download
2 प्रस्ताव आह्वानकाे लागि दरखास्त फाराम निवेदन फर्मेट 2078-02-13 View Download
3 प्रस्ताव आह्वानको फर्मेट २०७८ निवेदन फर्मेट 2078-05-27 View Download
4 महिला सहकारीका लागि विउँ पूजी अनुदान प्रस्ताव आह्वान फर्मेट निवेदन फर्मेट 2078-05-27 View Download
5 सिचाइ उपभोत्ता समिति गठन फर्मेट निवेदन फर्मेट 2078-05-27 View Download
6 कृषि प्राविधिक विषय अध्येन गरेकाहरु का लागि सुचिकृत हुने निवेदन निवेदन फर्मेट 2078-06-12 View Download
7 सूचिकृत निवेदन फारम फारमहरू 2078-06-12 View Download
© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, दैलेख
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.