कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय

दैलेख


Prakash Dhami

कार्यालय प्रमुख

नरेन्द्र बहादुर थापा

9858081555
aeothapa@gmail.com
Nirmal

सूचना अधिकारी

राम बहादुर थापा

बाली संरक्षण अधिकृत
9846363080
हाम्रो बारेमा

कृषि ज्ञान केन्द्र, दैलेखको रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कार्यालयमा आ.ब २०७६/७७ बाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली  प्रदेश अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तरगत रही कृषि विकास कार्यालयको नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय समस्यामा आधारित परीक्षण गर्ने, प्रयोगशाला सेवाहरु, प्राविधिक र कृषकहरुको क्षमता विकास, स्थानीय कृषिका निकायहरुलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण बीउ विजन तथा उन्नत नश्लको श्रोतकेन्द्र विकास, कृषि इन्र्टन, कृषि तथ्याङ्कहरु संकलन, कृषि व्यवसाय विकास सहयोग, किसान कल सेन्टर सन्चालन लगायत संघ र स्थानीय तह बिच सेतुको काम गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको रहेको छ ।

    वर्तमान नेपालको बदलिदो संरचना अनुसार बिगतमा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयबाट प्रदान हुदै आएका सेवा सुबिधाहरु स्थानीय तहबाट प्रबाह भै रहेको अवस्थामा विउ/बाली/बिषादी/रासायनिक मलखाद निरिक्षण, एग्रोभेटहरुको कारोबारमा नियगमन, रोग कीराको पहिँचान तथा व्यवस्थापन,  प्रयोगशाला परिक्षण इत्यादी बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नु केन्द्रको प्रमुख दायित्व रहन आएको छ ।  उपरोक्त सेवाहरु बाहेक अनुदान प्रणालीमा आधारित भई नीजि उद्यमी, कृषक समूह, कृषक सहकारी संस्थाहरु मार्फत ब्यावसायिक कृषिजन्य बाली/बस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि र खेती प्रणाली सुधार तथा बजार प्रबर्द्धनमा सहयोग मिल्ने खालका कार्यहरुपनि कार्यलयबाट  हुदै आएका छन् ।

    कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राङ्गारिक खेती प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्ने एकिकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन, जैबिक तथा वनस्पतिक विषादीको प्रयोगबाट रोग/कीरा व्यवस्थापन , प्राङ्गारिक मलखादको गुणस्तरमा सुधार, एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन इत्यादी कार्यमा सहयोग मिल्ने खालका गतिबिधिहरुमा सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।  उत्पादित बाली/बस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि, कृषि व्यापार/व्यवसाय, कृषि पर्यटन, कृषि प्रशोधन, खाद्य स्वस्थता, गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वृहत प्राथमिकता क्षेत्र रहेकाछन् ।


थप हेर्नुहोस्
सूचना तथा समाचारहरु
शीर्षक डाउनलोड
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानकाे सूचना ।।।
ब्लक विकास कार्यक्रममा सहभागीताकाे लागि सूचिकृत हुने वारेकाे सूचना ।।।
सिलवन्दी दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सुचना । । ।
थप हेर्नुहोस्
कानूनी दस्तावेज
शीर्षक डाउनलोड
भू उपयोग निति २०६९
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
वन ऐन २०७६
आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
आर्थिक कार्यविधि नियमावली_२०६४
निजामती-सेवा-नियमावली
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८
थप हेर्नुहोस्
डाउनलोड
शीर्षक डाउनलोड
प्रस्तावित याेजना माग गर्ने निवेदन
ब्लक बिकास कार्यक्रमकाे प्रस्ताव आह्वान फर्मेट
कृषि प्राविधिक विषय अध्येन गरेकाहरु का लागि सुचिकृत हुने निवेदन
सूचिकृत निवेदन फारम
प्रस्ताव आह्वानको फर्मेट २०७८
महिला सहकारीका लागि विउँ पूजी अनुदान प्रस्ताव आह्वान फर्मेट
सिचाइ उपभोत्ता समिति गठन फर्मेट
थप हेर्नुहोस्

© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, दैलेख
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.