Government of Karnali Province

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Directorate of Agriculture Development

Agriculture Development Office

Dailekh


Prakash Dhami

Office Chief

नरेन्द्र थापा

9858081555
adodailekh76@gmail.com
Nirmal

Information Officer

राम बहादुर थापा

बाली संरक्षण अधिकृत
9846363080
About Us

कृषि ज्ञान केन्द्र, दैलेखको रुपमा सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कार्यालयमा आ.ब २०७६/७७ बाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली  प्रदेश अन्तरगतको कृषि विकास निर्देशनालय अन्तरगत रही कृषि विकास कार्यालयको नाममा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्थानीय समस्यामा आधारित परीक्षण गर्ने, प्रयोगशाला सेवाहरु, प्राविधिक र कृषकहरुको क्षमता विकास, स्थानीय कृषिका निकायहरुलाई प्राविधिक पृष्ठपोषण बीउ विजन तथा उन्नत नश्लको श्रोतकेन्द्र विकास, कृषि इन्र्टन, कृषि तथ्याङ्कहरु संकलन, कृषि व्यवसाय विकास सहयोग, किसान कल सेन्टर सन्चालन लगायत संघ र स्थानीय तह बिच सेतुको काम गर्ने जिम्मेवारी यस कार्यालयको रहेको छ ।

    वर्तमान नेपालको बदलिदो संरचना अनुसार बिगतमा जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयबाट प्रदान हुदै आएका सेवा सुबिधाहरु स्थानीय तहबाट प्रबाह भै रहेको अवस्थामा विउ/बाली/बिषादी/रासायनिक मलखाद निरिक्षण, एग्रोभेटहरुको कारोबारमा नियगमन, रोग कीराको पहिँचान तथा व्यवस्थापन,  प्रयोगशाला परिक्षण इत्यादी बिशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नु केन्द्रको प्रमुख दायित्व रहन आएको छ ।  उपरोक्त सेवाहरु बाहेक अनुदान प्रणालीमा आधारित भई नीजि उद्यमी, कृषक समूह, कृषक सहकारी संस्थाहरु मार्फत ब्यावसायिक कृषिजन्य बाली/बस्तुहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि र खेती प्रणाली सुधार तथा बजार प्रबर्द्धनमा सहयोग मिल्ने खालका कार्यहरुपनि कार्यलयबाट  हुदै आएका छन् ।

    कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम अनुसार प्राङ्गारिक खेती प्रबर्द्धनमा सहयोग पुग्ने एकिकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन, जैबिक तथा वनस्पतिक विषादीको प्रयोगबाट रोग/कीरा व्यवस्थापन , प्राङ्गारिक मलखादको गुणस्तरमा सुधार, एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन इत्यादी कार्यमा सहयोग मिल्ने खालका गतिबिधिहरुमा सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।  उत्पादित बाली/बस्तुहरुको मूल्य अभिवृद्धि, कृषि व्यापार/व्यवसाय, कृषि पर्यटन, कृषि प्रशोधन, खाद्य स्वस्थता, गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका वृहत प्राथमिकता क्षेत्र रहेकाछन् ।


View More
News/ Notices
Title Download
कृषि सिचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागी उपभाेत्ता समिति गठन गरी सम्पर्कमा आउने वारे सूचना ।।।
कृषि विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानकाे सूचना ।।।
सिलवन्दी दरभाउ पत्र आहवान सम्बन्धी सुचना । । ।
View More
Legal documents
Title Download
भू उपयोग निति २०६९
View More
Title Download
वन ऐन २०७६
आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५
सार्वजनिक-खरिद-ऐन-२०६३
थप हेर्नुहोस्
Title Download
आर्थिक कार्यविधि नियमावली_२०६४
निजामती-सेवा-नियमावली
थप हेर्नुहोस्
Title Download
मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७८
थप हेर्नुहोस्
Download
Title Download
कृषि प्राविधिक विषय अध्येन गरेकाहरु का लागि सुचिकृत हुने निवेदन
सूचिकृत निवेदन फारम
प्रस्ताव आह्वानको फर्मेट २०७८
महिला सहकारीका लागि विउँ पूजी अनुदान प्रस्ताव आह्वान फर्मेट
सिचाइ उपभोत्ता समिति गठन फर्मेट
निवेदन फर्मेट
प्रस्ताव आह्वानकाे लागि दरखास्त फाराम
View More

© 2020 Copyright : कृषि विकास कार्यालय, दैलेख
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.