कर्णाली प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि विकास कार्यालय दैलेख

कर्णाली प्रदेश , नेपाल
शिर्षक
भुमी गठन आदेश
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७७-०२-२९ डाउनलोड
प्रांगारिक कृषि सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७७-०२-२९ डाउनलोड
नेपाली संविधान २०७२
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-११-०५ डाउनलोड
The Constitution of Nepal 2072
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-११-०५ डाउनलोड